Potrošači koji hoće više, sve više cene i tradiciju, majstorstvo, zaštićeno poreklo i kontrolisani kvalitet. Da bi mogli da prepoznaju takve proizvode, EU je uspostavila sistem šema kvaliteta s oznakama koje daju zaštićenom proizvodu pečat originalnog kvaliteta. U taj sistem su uključeni kako poljoprivredno/prehrambeni proizvodi, tako i vina, žestoka pića i aromatizovana vina – ukupno nešto više od 3000 proizvoda.
Poljoprivredni/prehrambeni proizvodi u EU mogu da se zaštite na tri načina: kao Zaštićeno geografsko poreklo (PDO) za proizvode za koje su sirovina i proizvodnja sa određenog geografskog područja; kao Zaštićena geografska oznaka (PGI), kada se na određenom geografskom području odvija proizvodnja, ali sirovina nije nužno odatle i Tradicionalni specijalitet (TSG) za proizvode, kod kojih se obično zaštiti recept, a mesto proizvodnje nije ograničeno.
Kao što se vidi iz EU registra zaštićenih proizvoda (eAmbrosia), najviše je poljoprivrednih/prehrambenih proizvoda zaštićenih kao PGI (geografska oznaka), čak 890, pri čemu je u poslednjih godinu i po dana registrovano skoro 250. Slede zaštićeni proizvodi PGO (poreklo), kojih trenutno registrovanih ima 666, a u poslednjih godinu i po dana bile su 23 nove registracije. Nešto manje je zaštićenih proizvoda kao tradicionalni specijalitet TSG – njih trenutno ima 72, a u poslednjih godinu i po dana broj se povećao za 10.
Daleko najaktivnije u zaštiti svojih proizvoda su Italija, Francuska i Španija, koje trenutno zajedno imaju čak 763 zaštićena proizvoda sa geografskim poreklom ili geografskom oznakom. Najveću kategoriju zaštićenih proizvoda čine voće, povrće i žitarice, ogroman je i broj zaštićenih sireva, a puno ima i različitih mesnih proizvoda. Upravo u ovu poslednju kategoriju spada i slovenačka kranjska kobasica, koja predstavlja jednu od veoma uspešnih priča o zaštiti, jer svake godine dostiže sve veću prepoznatljivost, ali i veću prodaju, a samim tim i povećan obim proizvodnje.