Sa dolaskom kraja godine stigli smo i do kraja 3-godišnjeg projekta promocije evropskih šema kvaliteta, kojim smo vam od januara 2020. godine predstavljali značaj i prednosti tradicionalnih zaštićenih evropskih proizvoda, označenih jednom od tri evropske oznake kvaliteta.

Projekat koji sufinansira Evropska komisija u poslednje tri godine je srpskim potrošačima doneo brojne zanimljive sadržaje i događaje, a pre svega je pokušao da predstavi dodatnu vrednost koju prehrambeni proizvodi garantovanim poreklom i dodatnim kontrolisanim kvalitetom donose iz evropskih šema kvaliteta. Među njima je naravno i svetski priznata, a u Srbiji, još iz vremena bivše Jugoslavije, omiljena kranjska kobasica, koja je od 2012. godine uvrštena u evropsku šemu kvaliteta, a njeno ime i poreklo zaštićeni su na evropskom nivou. Veoma nam je drago što smo značaj i prednosti evropskih šema kvaliteta mogli da predstavimo upravo kroz zanimljivu priču zaštite kranjske kobasice koja je privukla ne samo potrošače, već i brojne srpske proizvođače tradicionalnih proizvoda.

Sve to ste u poslednje tri godine mogli da vidite uživo. Originalnu slovenačku kranjsku kobasicu kao jednog od zaštićenih evropskih proizvoda smo predstavili na skoro 2000 degustacija na prodajnim mestima širom Srbije, a pripremili smo i 2 festivala kranjske kobasice u Beogradu. O važnim aspektima i potencijalima evropske zaštite tradicionalnih proizvoda dizali smo svest i diskutovali sa stručnjacima iz različitih oblasti na zapaženoj stručnoj radionici odn. savetovanju u Novom Sadu. U Sloveniju smo pozvali novinare, a potrošače smo edukovali i informisali o evropskoj oznaci kvaliteta i putem našeg sajta, Facebook i Instagram profila.

Verujemo da smo brojne potrošače ubedili da prepoznavanjem evropskih oznaka kvaliteta mogu da obezbede odličnu kupovinu. Ne samo strogi standardi kvaliteta, koji inače već važe u Evropskoj uniji, već i posvećenost dobrobiti životinja, pravima potrošača, kao i sve većeg isticanja ekoloških aspekata proizvodnje, dodatna kontrola kvaliteta i poštovanje tradicije, koja se ogleda u zaštiti porekla i imena posebnih proizvoda, jesu odlike koje proizvodima sa oznakom kvaliteta daje dodatnu vrednost.

Pratite ovu oznaku i ubuduće! I naravno – uživajte u ukusima Evrope sa nezaboravnom, odličnom i naravno pravom, originalnom kranjskom kobasicom koja je u ove tri godine projekta Ukusi Evrope ponovo veoma oduševila kako mlade, tako i stare!